flapper duplexingcanon ir 5000

fungsi utama flapper duplex untuk memisahkan proses bolak balik pada duplex unit